Patrick Gorski Photography | UChicago 11/19/17 Men's Basketball